WEDSTRIJDREGLEMENT

60 Years Brussels Airport – Trade Quiz

ARTIKEL 1
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd “60 Years Brussels Airport – Trade Quiz” van Brussels Airport Company NV (hierna “Brussels Airport”), met maatschappelijke zetel in 1030 Brussel, BluePoint, A, Reyerslaan 80 en als exploitatiezetel Satelliet, Brussel Luchthaven, 1930 Zaventem, in samenwerking met INTERNATIONAL DUTY FREE BELGIUM N.V., met maatschappelijke zetel te Chaussée de Louvain 289, 1410 Waterloo. Dit is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 14/06/2018 t.e.m. 23/07/2018.

ARTIKEL 2
Deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn.

De deelnemer moet de speler van de quiz zijn.

ARTIKEL 3
Surf naar 60quiz.brucard.be om deel te nemen aan de wedstrijd.

Op deze pagina kan de deelnemer deelnemen aan de quiz. Hij lost de zes meerkeuzevragen op en vult zijn of haar gegevens in. Op het einde vult de deelnemer ook de schiftingsvraag in en kiest hij of hij op de hoogte wilt gehouden worden van aanbiedingen van Brussels Airport (BRUCard).

De deelnemer die de meeste vragen van de quiz juist beantwoord en het antwoord op de schiftingsvraag het best benadert, wint de hoofdprijs. Elke deelname die onvolledig is, zal als nietig aanzien worden.

Elke deelnemer mag maximum één keer meespelen, voor de volledige duur van de wedstrijd (14 juni t.e.m. 23 juli 2018).

ARTIKEL 4
Brussels Airport Company en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd gewijzigd zouden worden

ARTIKEL 5
De prijzenpot omvat de volgende prijs:  

  1. Een shoppingbudget t.w.v. €1.000 in de IDF-shops op Brussels Airport
  2. Een shoppingbudget t.w.v. € 500 in de IDF-shops op Brussels Airport
  3. Een Bose Soundlink Bluetooth® luidspreker

De waardebon is geldig tot 31 oktober 2018.

ARTIKEL 6
De winnaars worden op 27/07/2018 persoonlijk op de hoogte gebracht via email.

De winnaars zullen voor de ontvangst van hun prijs hun volledige adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land) via e-mail doorgeven aan Brussels Airport.

Gebeurt dit niet voor 16/08/2018, dan zal er een andere winnaar geselecteerd worden. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. Indien nodig behoudt de organisator zich echter het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 7
Met uitzondering van artikel 6, zal er omtrent deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden en zal er geen briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 8
Slechts één deelname per persoon is toegelaten. Deelnemers die meer dan eenmaal deelnemen via verschillende accounts of e-mailadressen worden uitgesloten uit de wedstrijd. Wie op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn winstkansen te verhogen wordt eveneens uitgesloten uit de wedstrijd.

ARTIKEL 9
Brussels Airport Company kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door Brussels Airport Company voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 10
De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Brussels Airport kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, de wedstrijd wordt uitgesteld, gewijzigd of afgelast.

ARTIKEL 11
De persoonsgegevens die Brussels Airport Company over de deelnemers verzamelt (voornaam, naam, emailadres, woonadres), vallen onder toepassing van de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR).

Lees meer op https://www.brusselsairport.be/en/privacy-policy .

Zij zullen worden opgenomen in een database die enkel voor intern gebruik dient. De contactgegevens worden enkel aangewend om de deelnemers te contacteren in verband met de wedstrijd, tenzij de deelnemer specifiek aangeeft dat hij/zij in de toekomst informatie wenst te krijgen over producten en diensten van Brussels Airport.
De deelnemers hebben recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hen zijn opgeslagen en er bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos de verwijdering van te vragen. Hiervoor kan een email gestuurd worden naar privacy@brusselsairport.be. Deelnemers gaan er door hun deelname aan de wedstrijd mee akkoord dat ze kunnen verschijnen op foto’s op de website of sociale mediakanalen van Brussels Airport Company en de eventuele medeorganisatoren of in de geschreven pers. Deelnemers kunnen ook gefilmd worden voor een videoreportage over de wedstrijd.

ARTIKEL 12
Deelname aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.